ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Deseto izmenjeno izdanje, maj 2017.


KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Prečišćen tekst zakona sa izmenjenim i dopunjenim podzakonskim propisima, uz komentar, april 2016.

Cena kompleta 6600 din. (PDV uračunat)
Knjige se mogu dostaviti putem pošte ili ličnim preuzimanjem na osnovu prijave.
Telefoni: 062-665-082, 063-665-082 e-mail: iiakm14@gmail.com