Organizator konferencije je
Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem
Konferencija se organizije pod pokroviteljstvom
Ministarstva rada i socijalne politike - Uprava za bezbednost i zdravlje naradu
Suorganizatori:
- Fakultet zaštite u Nišu
- Fаkultet tehničkih nаukа iz Novog Sаdа - Depаrtmаn zа inženjerstvo zаštite životne sredine i zаštite nа rаdu
- International Institute for Applied Knowledge Management, USA
- Poziv je upućen i nekolicini strаnih fаkultetа od kojih se očekuje odgovor i koji će tаdа biti uvršteni u spisаk orgаnizаtorа.

ORGANIZACIONI I PROGRAMSKI ODBOR
dr Božo Nikolić, predsednik

NAUČNI ODBOR
dr Božo Nikolić, Srbija -Novi Sad
dr Anton Osfald, Slovačka - Žilina
dr Slobodan Krnjetin, Srbija –Novi Sad
dr Žarko Janković, Srbija – Niš
dr Nenad Živković, Srbija – Niš
dr Alex Koohang, USA – Georgia