VAŽNI DATUMI:
- apstrakti 1.juni
- radovi 30.juli
- korekcije 15. avgust
- konačne verzije rada 1. septembar
- savetovanje 20– 22. septembar