VAŽNI DATUMI:
- apstrakti 1.juli
- radovi 15.avgust
- korekcije 30. avgust
- konačne verzije rada 51. septembar
- savetovanje 3–5. oktobar