USKORO !!! Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica počinje u drugoj polovini decembra 2020. godine 
 

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita iz BEZBEDNOSTi i ZDRAVLjA NA RADU


Cena: 36.000,00 (29.400,00 nastava i 6.600,00 knjige) PDV je uračunat u cenu