Seminar RAD NA VISINI

Seminar Palic ZAKON O BZNR, PODZAKONSKI PROPISI, PROCENA RIZIKA

Seminar Kopaonik ZAKON O BZNR, PODZAKONSKI PROPISI, PROCENA RIZIKA

Dvodnevni seminar ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Dvodnevni seminar: Obaveze proizvođača, uvoznika i korisnika opreme za rad i sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu

Dvodnevni seminar PROCENA RIZIKA SA RUČNIM MANIPULISANjEM TERETOM I PRI RADU SA RAČUNAROM

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (obavestenje.doc)obavestenje.docDvodnevni seminar: Obaveze proizvođača, uvoznika i korisnika opreme za rad i sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu27 kB
Download this file (seminar izmena zakona.pdf)seminar izmena zakona.pdfDvodnevni seminar ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU136 kB
Download this file (Seminari.pdf)Seminari.pdfDvodnevni seminar PROCENA RIZIKA SA RUČNIM MANIPULISANjEM TERETOM I PRI RADU SA RAČUNAROM282 kB