Organizovanje stručno-naučnih konferencija iz različitih tematskih oblasti
Organizovanje seminara sa učešćem visoko stručnog kadra putem predavanja, radionica i on-line
Obučavanje radnika za bezbedan i stručan rad sa naglaskom na primenu on-line sistema
Procena rizika poslovnih sistema
Intelektualne, tehničke i tehnološke usluge
Izdavačka delatnost: publikovanje zbornika radova, stručnih publikacija i uputstava u štampanom i elektronskom obliku